Innehåll
 
 
Start
 
Om Andet
 
Kontaktinfo
 
Våra böcker
 
Våra föreläsare
 
Anlita asperger­utbildare
 
Tidigare utbild­ningar och före­läsningar
 


Andra webbplatser:
 
Sammanhang
 
Asperger-Sverige
 
Mening (psykologi)
 
NPF-butiken
 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretaget

blå blomma mot blå himmel

Ett företag som drivs helt av aspergare. Verksam­heten är utbildning om Aspergers syndrom och högfungerande autism (AS/HFA). Speciellt med inriktning på vuxen­livet och med positivt fokus på utveckling, före­bilder och arbete. Det handlar mer om värderingar, tanke­sätt och processer än om rena fakta. Det primära målet är personlig utveckling i arbete och privat för alla som följer med på resan.

Aktuellt:
– Våra utbildningar och föreläsare sköts nu av aspi.se.

Uppdaterad: 2016-04-18Under 2013 tog ASPI Utbildning AB över en del av verksamheten från Andet utbildning och förlag.
De flesta utbildningar och föreläsningar arrangeras nu av ASPI istället.
 

Se orter och datum för utbildningar på:
aspi.se
         Om Andets böcker
Bokbeställningsformuläret