Innehåll
 
 
Start
 
Om Andet
 
Kontaktinfo
 
Våra böcker
 
Våra föreläsare
 
Anlita asperger­utbildare
 
Tidigare utbild­ningar och före­läsningar
 


Andra webbplatser:
 
Sammanhang
 
Asperger-Sverige
 
Mening (psykologi)
 
NPF-butiken
 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretagetAnlita aspergerutbildare


Många av våra före­läsningar och utbild­ningar kan vi erbjuda för slutna grupper ute i verksam­heter. Här nedan beskrivs några utbild­ningar, men vi kan anpassa inne­hållet efter er verk­samhet. Ni kan även beställa skräddar­sydda utbildningar för att matcha just era behov.

Gemensamt för alla uppdragsutbildningar:
– Ni står för lokal, PC-kanon/­projektor samt fika till deltagarna. Vid behov även ljud­förstärkning med headset eller mygga.
– Vi står för en effektiv kompentens­höjande utbildning samt utförlig dokumentation till alla deltagare.

Kontakta oss för mer info: info@andet.se eller 031 - 14 30 24.
Ge önskemål om utbildningstyp, ort och datum, så ger vi offert och planerar vidare tillsammans.
 

Aspergers syndrom – bra liv som vuxen
heldagsutbildning med Torbjörn Andersson

Torbjörn Andersson utbildar hos er. Utbildningen är Torbjörn Anderssons vanliga heldag "Aspergers syndrom – bra liv som vuxen" (fd "Aspergers syndrom (vuxenliv)"). Innehållet kan anpassas i viss mån vid önskemål i god tid. Se exempel på tidigare infoblad för utbildningen.

Torbjörn Anderssons grundbok om Aspergers syndrom i vuxen­livet ingår till alla deltagare!

Tiderna kan justeras en aning om ni säger till i god tid.
Dagen är indelad i 3+3 pass och har ungefär följande innehåll:

09‑12 En annorlunda utbildning om Aspergers syndrom (vuxenliv). Vi vill inte bara ge grunderna, utan även bidra med: nya sätt att se på "problem", positiva värderingar, djupare förståelse, asperger­psykologi. Att utbildaren har AS är avgörande. Fikapaus 10.10 samt kort paus.
13‑15 "Mitt aspergerlivs historia". Föreläsaren berättar om sig personligen. Hur han har lärt sig leva med asperger, och hur han hade kunnat komma dit snabbare. Kortpaus efter mitten.
15‑16 Personalperspektiv. Bemötande/samspel. Samtal. Återknyter till förmiddagen.

 
Asperger på gymnasiet
utbildning för skolpersonal, med Immanuel Brändemo

En bred utbildning som ger er kunskap och inspiration att för­bättra skolan. Fokus är på aspergares styrkor, samt på skolans möjlig­het att skapa en gynn­sam arbets­miljö för alla. Ni får åtskilliga exempel på hur aspergare fungerar och praktiska tips på hur skolan kan hjälpa. Utbild­ningen har ett unikt inifrån­perspektiv: Immanuel Brändemo är erfaren asperger­utbildare, lärar­student och aspergare. Se exempel på tidigare infoblad eller läs mer om projekt GLOA. Längd: 150 minuter inklusive fråge­stund och paus


Trollhare – ur en bokstavs­vuxen transpersons ordgarderob
bok + föreläsning med Immanuel Brändemo

Immanuel Brändemo föreläser för er om sin självbiografi – boken ingår! Trollhare är berättelsen om vägen till ett bra liv med Asperger och ADHD, och som trans­person. Här kan du läsa mer om boken. Före­läs­ningen kompletterar boken, och ger en mängd konkreta exempel på hur omgiv­ningen kan stötta ung­domar med NPF. Längd: 75 minuter inklusive frågestund.

Föreläsningen går utmärkt att kombinera med NPF koncentrerat (se nedan). På så sätt får ni både en effektiv bas­utbildning och en djupare inblick i hur NPF påverkar livet.


NPF koncentrerat – ADHD, Asperger & Tourette
halvdagsutbildning med Immanuel Brändemo

Om ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom, med tyngd­punkt på vuxen­livet. Tempot är högt och upp­lägget starkt styrt med många bilder och exempel. Se tidigare infoblad för utbild­ningen. Längd: 180 minuter inklusive frågestund och paus.

Föreläsningen går utmärkt att kombinera med Trollhare – ur en bokstavs­vuxen trans­persons ord­garderob (se ovan). På så sätt får ni både en effektiv bas­utbildning och en djupare inblick i hur NPF påverkar livet.


 Läs mer om NPF‑utbildaren Immanuel.