Innehåll
 
 
Start
 
Om Andet
 
Kontaktinfo
 
Våra böcker
 
Våra föreläsare
 
Anlita asperger­utbildare
 
Tidigare utbild­ningar och före­läsningar
 


Andra webbplatser:
 
Sammanhang
 
Asperger-Sverige
 
Mening (psykologi)
 
NPF-butiken
 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretagetBöcker – att beställa på: andet.se

Beställ våra böcker via formulär !


Asperger-sensorik

Torbjörn Andersson, 2016, 3 uppl., 190 sidor. 285 gram.
Pris: 200 kr inkl moms

Personer med asperger/autism upplever och filtrerar ofta sinnes­intryck annor­lunda än andra. Över­belastning och starka intryck är vanligt. Boken ökar medveten­heten om perceptions­problem och bidra med insikter för hantering. Utökad 2016.
Boken ingår i de Perceptionsutbildningar ASPI ger våren 2016!
Framsidan på boken Asperger-sensorik
 
Framsidan på boken Trollhare Trollhare – Ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob

Immanuel Brändemo, 2012, 174 sidor. 373 gram.
Pris: 200 kr inkl moms
Redan som barn förstod Immanuel att hen var annor­lunda. För att för­stå om­världen letade hen efter mönster i människors beteende. Läs mer på trollhare-bok.se.
 
Framsidan på: Grundboken Grundboken: om Aspergers syndrom och liknande autismtillstånd hos vuxna

Torbjörn Andersson, 2014 (tredje upplagan), 160 sidor. 265 gram.
Pris: 200 kr inkl moms
Om hur Aspergers syndrom kan yttra sig och förstås. Boken behandlar olika syn­sätt, problem­hantering och värderingar.
 
Framsidan på boken Asperger-memoarer 1964–2014 Asperger-memoarer 1964–2014

Torbjörn Andersson, 2014, 192 sidor. 391 gram.
Pris: 200 kr inkl moms
Titeln beskriver innehållet bäst. Eftertankar finns. Kapitlen börjar på var tionde sida.
 
Framsidan på boken Asperger på gymnasiet Asperger på gymnasiet – Få skolan att fungera vid autismtillstånd

Immanuel Brändemo, 2014, 116 sidor. 182 gram.
Pris: 150 kr inkl moms

Främst intervjuer med lärare och elever om bokens ämne.
 
Arbete för personer med Aspergers syndrom / autismtillstånd

Torbjörn Andersson, 2015, 128 sidor. 200 gram.
Pris: 159 kr inkl moms

Om arbetsliv för personer med asperger och liknande. Tar upp mönster, möjligheter och utmaningar på vägen till ett arbete som man trivs med. Vad kan individen, omgivningen, arbetsgivare och myndigheter göra?
Framsidan på boken Asperger, 
ADHD och arbete
 
Asperger och HF autism – Radikala perspektiv

Torbjörn Andersson, 2009, 80 sidor. 127 gram.
Pris: 125 kr inkl moms

Vårdens beskrivningar och definitioner av Aspergers syndrom och hög­fungerande autism är ofta negativa. Om man vill bygga upp goda själv­bilder och framgångs­rika liv är alternativa synsätt bättre. Med fokus på starka sidor kan man arbeta effektivare och utvecklas. Radikala perspektiv från bland annat asperger-rörelser på Internet beskrivs.
Framsidan på boken Asperger 
och HF autism – Radikala perspektiv
 
Autismtillstånd-sensorik

Torbjörn Andersson, 2014, 2 uppl., 128 sidor. 198 gram.
Pris: 159 kr inkl moms

Personer med asperger/autism upplever och filtrerar ofta sinnes­intryck annor­lunda än andra. Över­belastning och starka intryck är vanligt. Boken ökar medveten­heten om perceptions­problem och bidra med insikter för hantering.
Boken kom i ny upplaga januari 2016. Köp den nya istället. Eller gå på utb.
Framsidan på boken Autismtillstånd-sensorik
 
Perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism

Torbjörn Andersson, 2009, 96 sidor
Pris: 150 kr inkl moms

Boken är 2014 ersatt av Autismtillstånd-sensorik, som kan ses som en ny upplaga med ny titel och lite utökat innehåll. I januari 2016 kommer den tredje upplagan ut!
Framsidan på boken Perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism
 
Böcker och faktura (30 dagar,bankgiro) skickas inom en vecka.
Porto tillkommer med:
26 kr momsfritt : 1 bok
39 kr momsfritt : 2 eller fler böckerFler titlar finns hos NPF-butiken.