Innehåll
 
 
Start
 
Om Andet
 
Kontaktinfo
 
Våra böcker
 
Våra föreläsare
 
Anlita asperger­utbildare
 
Tidigare utbild­ningar och före­läsningar
 


Andra webbplatser:
 
Sammanhang
 
Asperger-Sverige
 
Mening (psykologi)
 
NPF-butiken
 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretaget


Våra föreläsareTorbjörn Andersson

Torbjörn Andersson är 49 år och klassisk aspergare som fick formell diagnos Aspergers syndrom 1996.
 
Mitt stora intresse sedan många år är personlig­hets­typen asperger och hur man lever ett bra liv som annor­lunda människa. Jag bygger mina kunskaper mest på att jag har träffat cirka 700 vuxna svenskar med Aspergers syndrom / högfungerande autism samt att jag leder mailing­listor, irl-träffar och andra aktiviteter för aspergare.
 
Dessutom har jag två separata akademiska examina: En fyraårig system­vetenskaplig (fil mag) och en fil kand med psykologi som huvudämne, och inriktning kring asperger. Jag har ytter­ligare akademiska kurser i psykologi som 20p "Psykologiska perspektiv på handikapp" och 10p Neuropsykologi.
 
Jag har fått hantera många hinder, och lärt mig en del under vägen. Om man vill skriva en titel på mig i samband med före­läsningar så går det bra med "aspergerutbildare".
 

Immanuel Brändemo

Trollhare Jesus Immanuel Brändemo är 32 år och har Asperger, ADHD och trans­sexualism; en kille född i tjejkropp.
 
Mitt stora intresse är människor. När jag för nio år sedan insåg att jag har Asperger blev NPF (neuro­psykiatriska funktions­hinder) ett av mina special­intressen. Däremot var jag redan som barn fascinerad av "normala" människor (de som inte har NPF), och jag har vigt mitt liv åt att försöka förstå hur de fungerar.
 
Jag diskuterar NPF-frågor så gott som dagligen; Allt från samhällets behov av att sätta diagnoser till hur man får livet att fungera. Detta fram­förallt i min privata blogg trollhare, som jag skrivit sedan 2006. Jag deltar även i olika internet­forum och har kontakt med ett hundra­tal andra som också har Asperger och/eller ADHD. Min kunskap om Asperger och ADHD bygger fram­för­allt på personliga erfaren­heter – både mina egna och andras. Efter­som jag är mer intresserad av "hur" än "varför" känns det mer intressant än rent medicinsk forskning. Jag har också jobbat med att få in NPF-frågor i HBTQ-rörelsen, bland annat genom att arrangera olika panel­samtal på Stockholm Pride.
 
Bland meriterna finns fyra års studier på lärar­programmet, en fil kand i Engelska, en pågående D-uppsats i Engelska med funktions­hinder­tema, nio års NPF-aktivism, fem års flitigt bloggande – men fram­för­allt 32 års studier av mänskligt beteende.