Innehåll
 
 
Start
 
Om Andet
 
Kontaktinfo
 
Våra böcker
 
Våra föreläsare
 
Anlita asperger­utbildare
 
Tidigare utbild­ningar och före­läsningar
 


Andra webbplatser:
 
Sammanhang
 
Asperger-Sverige
 
Mening (psykologi)
 
NPF-butiken
 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretagetKontaktinformation


Vi är enklast att nå via e-post: info@andet.se
Mejla oss gärna frågor och synpunkter om våra arrangemang och om företaget.
Anmälningar till våra utbildningar och föreläsningar görs också till denna adress.

Ibland kan vi även nås på telefon: 031 – 14 30 24.


Besöks- och postadress:
Andet utbildning och förlag
Nordostpassagen 57
413 11 Göteborg

Fakturaadress:
Andet utbildning och förlag
Torbjörn Andersson
Fjällgatan 9 V
413 17 Göteborg
  Andets kontor

 
Torbjörn Andersson
aspergerutbildare och chef
tor@andet.se
Immanuel Brändemo
NPF-utbildare/föreläsare
immanuel@andet.se
Anna Gunnarsson
kontorsansvarig
anna@andet.se

 
Denna sidas adress: www.andet.se
Aspergerrelaterade länkar: www.sammanhang.se