Innehåll
 
 
Start
 
Om Andet
 
Kontaktinfo
 
Våra böcker
 
Våra föreläsare
 
Anlita asperger­utbildare
 
Tidigare utbild­ningar och före­läsningar
 


Andra webbplatser:
 
Sammanhang
 
Asperger-Sverige
 
Mening (psykologi)
 
NPF-butiken
 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretagetOm Andet


Andet utbildning och förlag är ett företag som har funnits sedan 2004. Under 2013 flyttades mycket av utbildnings­verksamheten över till ASPI Utbildning AB, men en del av bedrivs fortfarande genom Andet (främst bokutgivning).

De båda företagen delar personal i ett gemensamt litet trevligt kontor i Linné­staden i Göteborg. För när­varande är vi tre heltids­anställda, och har ibland även praktikanter och tim­anställda. Alla har själva Aspergers syndrom eller hög­fungerande autism.

Vår verksamhet är att utbilda samt ge ut böcker om bra vuxen­liv med asperger­personlighet. Och i viss mån även ADHD och Tourettes syndrom. Främst utbildar vi personal över hela Sverige, och vi strävar efter att vara klart bättre än de icke-aspergare som utbildar om asperger/autism. Vi har planer på att expandera till fler områden, och anställa fler asperger­personer de närmsta åren. Våra böcker köper man direkt från oss.


Torbjörn Andersson
aspergerutbildare och chef
Immanuel Brändemo
NPF-utbildare/föreläsare
Anna Gunnarsson
kontorsansvarig